Interactieve nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari hebben wij informatie gegeven over de pilotfase en mooie input ontvangen over onze gezamenlijke toekomstplannen. Wat willen we met het ZZP Collectief? Is er behoefte aan een werkplek /ontmoetingsplek? Wat kan je als ondernemer toevoegen aan het Collectief?

Met name kunnen we concluderen:

Elkaar leren kennen door korte presentaties, zoekvragen kunnen neerleggen en persoonlijke ontmoeting is de grootste wens.

— Lees meer